Ajuntament Municipi Àrees Administració Actualitat Multimedia Transparència

 

Punt d'Informació Cadastral

Què és el PIC? 

El PIC són les sigles que fan referència al Punt d'Informació Cadastral, un servici creat per tal d'aproximar i facilitar la gestió cadastral i aproparla més al ciutadà. L'Ajuntament de Favara té l'autorització per part de la Direcció General del Cadastre per a ser Punt d'Informació Cadastral.
Des d'aquest PIC, podrem tramitar qualsevol certificat cadastral, pel que respecta als immobles, que tinga ací a Favara, o bé a la resta d'Espanya, a excepció del País Basc i Navarra.
 

 

Com funciona el PIC? 

El PIC funciona d'acord amb la Resolució del 29 de març de 2005, de la Direcció General de Cadastre, per la qual s'aprovà el Règim d'establiment i funcionament dels Punts d'Informació Cadastrals. L'interessat, o siga, vosté, quan li faça falta un certificat cadastral, ja no serà necessari que viatge fins a València per a solicitar-ho, sinó que des del PIC més pròxim podrà tramitar-ho. Per a això, haurà d'aportar el N.I.F., així com firmar una sol•licitud en què autoritza el funcionari encarregat a consultar les seues dades personals.
En el cas que vinga en representació d'algú, haurà d'acreditar-se la representació per mitjà dels poders notarials corresponents o emplenant el model d'autorització que posem al seua abast a continuació, així com aportant també el N.I.F. En cas contrari no es podrà sol•licitar el certificat cadastral desitjat.

Model d'autorització: http://www.catastro.meh.es/ayuda/modelo_autorizacionpic.pdf
Per això, es demana a tots aquells titulars de béns immobles que encara no els tinguen al seu nom, que passen per les oficines municipals a tramitar el corresponent canvi de titularitat cadastral. D'aquesta manera s'evitarà vindre a demanar un certificat cadastral i que, per estar l'immoble a nom d'una altra persona, no puguem oferir-li aquest servici.

 

 

Tinc un immoble a Extremadura o Asturies i necessite un certificat cadastral d'aquest immoble.
Puc sol•licitar-ho al PIC de Favara?

La resposta es SÍ, ja que des del Punt d'Informació Cadastral podrà sol•licitar el certificat de qualsevol immoble que siga de la seua propietat i estiga situat dins del territori nacional, a excepció del País Basc i Navarra.
 

 

Horari del PIC de Favara: 

De dilluns a divendres de 09:00 hores a 14:00 hores.

 

Per a més informació:  www.catastro.meh.es

I d'acord amb la disposició desena de l'esmentada Resolució, per la qual s'insta a fer publicitat del PIC, és per la qual cosa posem en coneixement de la població aquesta informació; esperant que els siga de gran utilitat. Si tenen algun dubte sobre el funcionament, poden apropar-se a l'àrea de Cadastre de l'Ajuntament de Favara on intentarem aclarir els seus dubtes a l'hora de demanar un canvi de titularitat o certificatas cadastrals.

Copyright Ajuntament de Favara 2016. Tots els drets reservats.    

 

 

Guia de Carrers
 


Ajuntament de Favara
Plaça Sant Antoni, 1
46614 Favara (València)
Tel: 96 176 90 02   Fax: 96 176 94 27