Ajuntament Municipi Àrees Administració Actualitat Multimedia Transparència

Mesures de prevenció del frau

Les entitats beneficiàries han de tindre un comportament antifrau i col·laborar amb qualsevol altra Administració per a evitar comportaments fraudulents en la societat.

En cas que qualsevol persona tinguera coneixement de fets que pogueren ser constitutius de frau o irregularitat podrá posar-los en coneixement a través del canal habilitat a aquest efecte per l'Oficina Nacional de Coordinació Antifrau en l'adreça web:
https://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/es-es/snca/paginas/inicio.aspx

i de la bústia Control Antifrau del portal de l’IVACE:
http://www.ivace.es

 

Copyright Ajuntament de Favara 2016. Tots els drets reservats.    

 

 

Guia de Carrers
 


Ajuntament de Favara
Plaça Sant Antoni, 1
46614 Favara (València)
Tel: 96 176 90 02   Fax: 96 176 94 27