AJUNTAMENT FAVARA
PLAÇA SANT ANTONI 1
46614 FAVARA "VALENCIA"
TEL: 961769002 - 961527610

LIQUIDACIÓ TAXA LLIC ÈNCIA D’OCUPACIÓ


DADES PERSONALSSuperfície útil:
Mòdul:
623,77€ *


Mòdul x Sup. útil = Base Imposada
Tipus Grav.
Import

623,77€ *       X
0,00m2       =
0,00
0,06 % *
0,00

Tots els camps que contenen * són valors fixos

TOTAL (L'import mínim és de 30€ )
0,00


Firma digital ací

EL MODEL D'AUTOLIQUIDACIÓ S'IMPRIMEIX EN FORMAT PDF.
HA DE TINDRE INSTAL·LAT EN EL SEU EQUIP FOXIT.