AJUNTAMENT FAVARA
PLAÇA SANT ANTONI 1
46614 FAVARA "VALENCIA"
TEL: 961769002 - 961527610

LIQUIDACIÓ FIRA


DADES PERSONALS

CONCEPTE/OBJECTE


Dies
Concepte
Preu
Import


Fira
7,00€ *
0,00

        Tots els camps que contenen * són valors fixos

TOTAL
0,00


Firma digital ací

EL MODEL D'AUTOLIQUIDACIÓ S'IMPRIMEIX EN FORMAT PDF.
HA DE TINDRE INSTAL·LAT EN EL SEU EQUIP FOXIT.