AJUNTAMENT FAVARA
PLAÇA SANT ANTONI 1
46614 FAVARA "VALENCIA"
TEL: 961769002 - 961527610

LIQUIDACIÓ TRASLLATS DOMICILIARIS


DADES PERSONALS

CONCEPTE


CONCEPTE
IMPORT


Ocupació de via Pública

Ocupació de via pública per a trasllats domiciliaris
0,63 *
0,00

Tots els camps que contenen * són valors fixos


Firma digital ací

EL MODEL D'AUTOLIQUIDACIÓ S'IMPRIMEIX EN FORMAT PDF.
HA DE TINDRE INSTAL·LAT EN EL SEU EQUIP FOXIT.