AJUNTAMENT FAVARA
PLAÇA SANT ANTONI 1
46614 FAVARA "VALENCIA"
TEL: 961769002 - 961527610

LIQUIDACIÓ BALDOSES


DADES PERSONALS

CONCEPTE

RAJOLES PER COL·LOCAR EN


Unitats
Concepte
Preu
Import

Rajoles 40X40 estrella
2,10€
0,00

        Tots els camps que contenen * són valors fixos


Firma digital ací

EL MODEL D'AUTOLIQUIDACIÓ S'IMPRIMEIX EN FORMAT PDF.
HA DE TINDRE INSTAL·LAT EN EL SEU EQUIP FOXIT.