AJUNTAMENT FAVARA
PLAÇA SANT ANTONI 1
46614 FAVARA "VALENCIA"
TEL: 961769002 - 961527610

LIQUIDACIÓ PER ACTIVITATS
(INNÒCUES, AMBIENTALS I CANVI DE TITULARITAT)


DADES PERSONALS


CONCEPTES:FET IMPOSABLE:PREU :  0.00€PREU :  0.00€PREU :  0.00€En cas de canvi de titularitat polse el següent botó:


TOTAL A PAGAR:   0,00€

TOTAL A PAGAR CANVI DE DE TITULARITAT:  0.00€

Firma digital ací

EL MODEL D'AUTOLIQUIDACIÓ S'IMPRIMEIX EN FORMAT PDF.
HA DE TINDRE INSTAL·LAT EN EL SEU EQUIP FOXIT.