Ajuntament Municipi Àrees Administració Actualitat Multimèdia Transparència

Ordenances  reguladores

1 Aigua potable
2 Neteja i tancat de solars
3 Registre electrònic
4 Reserva i estacionament per a discapacitats
5 Tinença d'animals
6 Tinença d'animals potencialment perillosos
7 Pavelló poliesportiu cobert
8 Taules, cadires i tendals en la via pública
9 Reguladora per a la venda no sedentària (mercat i ambulants)
10 Taxes per ús d'instal.lacions esportives
11 Reguladora d'obres
12 Recomanació de l'ús professional de drons (Ministeri de Foment y AESA)
13 Participació Ciutadana
14 Ordenança reguladora de la sol.licitud i concesió de llicències d'obres a través del règim de declaració responsable
15 Ordenança reguladora sobre usos i costums del medi rural de Favara
16 Bases reguladores del banc de terres agrícoles de Favara
17 Ordenança municipal reguladora de policia i bon govern

Veure en la Seu Electrònica

Copyright Ajuntament de Favara 2016. Tots els drets reservats.    

 

 

Guia de Carrers
 


Ajuntament de Favara
Plaça Sant Antoni, 1
46614 Favara (València)
Tel: 96 176 90 02   Fax: 96 176 94 27