Ajuntament Municipi Àrees Administració Actualitat Multimedia Transparència

Instàncies i sol.licituds

0 Sol.licitud informe urbanístic municipal
1 Declaració responsable d'inici i exercici d'activitat comercial.
2 Declaració responsable ambiental/comunicació d'activitats innòcues.
3 Llicència ambiental
4 Sol.licitud de canvi de titularitat per l'exercici d'activitat
5 Sol.licitud d'obertura d'establiments públics, espectacles i activitats recreatives mitjançant declaració responsable. Amb o sense obres.
6 Liquidació per llicència o comunicació ambiental
7 Instància General
8 Instància subvenció
9 Llicència administrativa animals
12 Liquidació per rajoles travessera barranc
13

Liquidació per expedició de documents

14 Llicència ambiental subjecta a espectacles (Restaurant, Bars...)
15 Llocs de venda ambulant (mercat).
16 Sol·licitud d'ocupació de la via pública
17 Sol·licitud de canvi de titularitat per l’exercici d’activitat
18 Sol·licitut gual permanent
19 Sol·licitud d'ocupació de la via pública per taules i tendals
20 Sol·licitud Segregació en sòl rústic
21 Autorització recollida de gossos
22 Documents necessaris per a iniciar expedient de Matrimoni Civil (Jutjat de Pau Favara)

Copyright Ajuntament de Favara 2016. Tots els drets reservats.    

 

 

Guia de Carrers
 


Ajuntament de Favara
Plaça Sant Antoni, 1
46614 Favara (València)
Tel: 96 176 90 02   Fax: 96 176 94 27