Ajuntament Municipi Àrees Administració Actualitat Multimedia Transparència

 

Ordenança urbanística reguladora de les cessions de sòl dotacional, transferències, reserves i compensacions monetàries d'aprofitament.

Descarregar document

Normes Subsidiàries de planejament homologades de Favara

Més informació

Pla parcial Polígon Industrial de Favara

Més informació

Urbanisme en Seu Electrònica  

Veure Àrees legislatura 2015-2019

Copyright Ajuntament de Favara 2016. Tots els drets reservats.    

 

 

Guia de Carrers
 


Ajuntament de Favara
Plaça Sant Antoni, 1
46614 Favara (València)
Tel: 96 176 90 02   Fax: 96 176 94 27