Ajuntament Municipi Àrees Administració Actualitat Multimèdia Transparència

PERSONAL DE L'AJUNTAMENT

Organigrama de personal d'administració i serveis.

 

 

RECEPCIÓ - ATENCIÓ CIUTADANA

Xelo Puig
atenciociutadana@favara.es

Tel.- 96 152 76 10 - 96 176 90 02 - 96 176 92 83

REGISTRE

Amparo Aragó  - auxiliar administrativa

RECAPTACIÓ

Isabel Aragó  - auxiliar administrativa
recaptacio@favara.es  Tel.- 96 152 76 13

INTERVENCIÓ - COMPTABILITAT

Sílvia Pallarés - auxiliar administrativa/tresorera
intervencio@favara.es   Tel.- 96 152 76 12

Tècnica en Finançes i Comptabilitat: Betlem Tomás

ADL (Agent de Desenvolupament Local)

Mina Espada   Tel.-
96 152 76 18
adl@favara.es

SECRETARI-INTERVENTOR accidental

Ernesto Barchino

secretaria@favara.es

ADMINISTRACIÓ GENERAL - CADASTRE

Paco Palomares - cap de negociat
administracio@favara.es
Tel.- 96 152 76 11

PERSONAL EDUCATIU (escola infantil)

EDUCADORES: Sara Císcar i Míriam Pérez mestra@favara.es

DIRECTORA: Elisa Escudet

mestrainfantil@favara.es

Tel.-  627 357 559

JUTJAT DE PAU

Cayetano Bravo - jutge de pau
Susana Grau - secretària del jutjat
jutjat@favara.es
Tel.- 96 152 76 14

BRIGADA DE SERVEIS MUNICIPALS

Dani García - cap de manteniment - 699 902 987

serveismunicipals@favara.es

Benito Sala - operari - 687 628 311

Encarnación Galán - neteja-

Joan Sala - peó SM i enterrador- 677 11 33 43
serveisfuneraris@favara.es

POLICIA LOCAL
 

Antonio Sanz - policia local

Raul Castillo - policia local

Antonio Victoria - aguatzil  

Tel.- 687 028 000   -   619 052 800
policia@favara.es
auxiliar@favara.es

OMIC -ATENCIÓ AL CONSUMIDOR-

Raquel Fuertes
Tel.- 96 176 90 02  -  
96 152 76 10

SERVEIS SOCIALS

Emi Tormo - treballadora social
sereveisocial@favara.es
Tel.- 608 450 586  (amb cita prèvia)

GABINET PEDAGÒGIC MUNICIPAL

Alicia Sanchis
Correu electrònic.- gpm@favara.es
Telèfons de contacte (per a cita prèvia):

Tel.- 96 176 90 02 (Ajuntament)

Tel.- 96 171 90 20 (CEIP Fèlix Olmos)
Tel.- 639 85 55 88 (GPM)

NOTÀRIA

Mercedes Delgado Alcázar
Tel.- 96 176 90 02 -  96 152 76 10

TÈCNICS MUNICIPALS 

Javier Gimeno - aparellador municipal
tecnicaparellador@favara.es
Tel.- 96 152 76 16

Servei de Comunicació
tecnicacomunicacio@favara.es

Tècnica Cultural: Amparo Cabanes. Tel. 685 42 79 83

tecnicacultural@favara.es

Tècnica d'Arxiu: Amira García

arxiumunicipal@favara.es

Tècnica Ambientòloga: María José Norte

tecnicaambientologa@favara.es

Tel.696356412

Tècnic Informàtic: Rubén Manzanera

tecnicinformatic@favara.es

Tècnic Esportiu: Frans Vila

gimnas@favara.es

Tècnica Agrícola: Mercedes Lozano

agricola@favara.es

TRAMITACIÓ ADMINISTRATIVA

Vera Fayos - auxiliar administrativa
tramitacio@favara.es

PERSONAL MONITOR

Teresa Sala 600 426 206

ludotecajuvenil@favara.es

Josep Palomares

ludoteca@favara.es

.

.

.

.

.

 
 
 
 

 

Copyright Ajuntament de Favara 2016. Tots els drets reservats.    

 

 

Guia de Carrers
 

Ajuntament de Favara
Plaça Sant Antoni, 1
46614 Favara (València)
Tel: 96 176 90 02 -
96 152 76 10

Fax: 96 176 94 27