Ajuntament Municipi Àrees Administració Actualitat Multimèdia Transparència

 


ENLLAÇOS I TELÈFONS D'INTERÉS


B.O.P. València 
https://bop.dival.es

D.O.C.V.
http://www.docv.gva.es

Participació Ciutadana
http://www.vicepresidencia.gva.es/web/dg-participacion-ciudadana

DNI electrònic 
http://www.dnielectronico.es

Portal G.V.A. 
http://www.gva.es

B.O.E.   
http://www.boe.es

Diputació provincial València 
http://www.dival.es

Seu electrònica Ajuntament de Favara
https://favara.sede.dival.es/opencms/opencms/sede/paginas/index.jsp

Agència tecnologia
http://www.accv.es

Ciutadans - 060 
http://www.060.es

F.V.M.P.
http://www.fvmp.es

Agència espanyola de protecció de dades 
http://www.agpd.es

Tresoreria Seguretat Social València. Te.- 96 352 77 37

Administraciò d'hisenda d'Alzira. Tel.- 96 241 78 11

Hospital de la Ribera. Tel.- 96 245 81 00

SERVEF. Tel.- 96 170 18 85

SEPE (Servici Públic d'Ocupació Estatal)
https://sede.sepe.gob.es/portalSede/flows/inicio
Tel.- 901 119 999

INSS de Sueca. Tel.- 96 170 20 22

ADIF Cullera (informació). Tel.- 902 432 343

Ambulatori de Sueca. Cita prèvia. Tel.- 96 170 26 99

Ambulatori de Cullera. Tel.- 96 172 42 08

Assistenta social. Tel.- 96 176 90 02


Policia local de Favara.  Tel.- 619 052 800

Correu electrònic.- policia@favara.es


Guàrdia Civil de Cullera. Tel.-  96 173 80 80

Iberdrola Cullera (electricitat). Tel.-
900 225 235
Avinguda País Valencià, 22 (Cullera)

Repsol Cullera (gas butà). Tel.- 96 172 06 49

     

     

     

     

     
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Copyright Ajuntament de Favara 2016. Tots els drets reservats.    

 

 

Guia de Carrers
 

Ajuntament de Favara
Plaça Sant Antoni, 1
46614 Favara (València)
Tel: 96 176 90 02 -
96 152 76 10

Fax: 96 176 94 27