Ajuntament Municipi Àrees Administració Actualitat Multimèdia Transparència

DEPENDÈNCIES MUNICIPALS

Ajuntament de Favara
Plaça Sant Antoni, 1.   46614 Favara  (València)
Tel.- 96 176 90 02 -
96 152 76 10 - 96 176 92 83

Fax.- 96 176 94 27

Agutzil de Favara

Tel.- 619 05 28 00

Correu E.- policia@favara.es i auxiliar@favara.es

Policia local de Favara

Tel.- 687 02 80 00

Col.legi públic Fèlix Olmos
Tel.- 96 171 90 20
Carrer Sant Llorenç, s/n  46614 Favara
www.centroseducacion.com/valencia
Codi.- 46003950
Correu electrònic.-
46003950@edu.gva.es
Centre de Salut de Favara
C/ Lepanto, 2    46614 Favara
Tel.- 96 171 93 50
Casa de la Cultura
Plaça de la Cultura s/n    46614 Favara
Biblioteca i Ludoteca municipals
Plaça de la Cultura s/n    46614 Favara
Tel.- 663 41 37 34
Llar dels jubilats
Plaça de la Cultura s/n    46614 Favara
Edifici Arxiu municipal
Carrer Rei en Jaume, 15     46614 Favara
Edifici secundari de l'Ajuntament
Plaça Sant Antoni, 1    
46614 Favara  (València)
Tel.- 96 176 90 02 -
96 152 76 10 - Fax.- 96 176 94 27
Cementeri
Carrer del Barranc   46614 Favara  (València)

Sala d'Acomiadament Civil (vetlatori)
Carrer del Barranc   46614 Favara  (València)

Magatzem municipal
Carrer del Barranc   46614 Favara  (València)
Piscines municipals de Sant Llorenç
Casal Jove
Carrer Drets Humans s/n 
46614 Favara  (València)
Tel.- 663 41 33 07
El Musical
Carrer Joan Garcés s/n   46614 Favara  (València)
Escola Infantil Municipal
Plaça de la Cultura s/n  46614 Favara
Tel.-
96 176 90 42
Correu electrònic.- mestra@favara.es
Parcs, plaçes i jardins  
Parc Lepanto
Parc Ausiàs March
Parc Les Oliveres
Parc Sant Vicent
Plaça dels Cavallets
Plaça 9 d'Octubre
Plaça de la Vera Creu
Plaça de la Cultura
Plaça de Sant Antoni
Parc Enric Valor
Instal·lacions esportives

Plaça de la Cultura s/n   
46614 Favara
 

 
Trinquet
Pavelló municipal
Pistes petanca
Gimnàs
Camp de futbet
Frontó
Pàdel
 

     

     

     

     

     
 

 

 
 
 
 

 

 

Copyright Ajuntament de Favara 2016. Tots els drets reservats.    

 

 

Guia de Carrers
 

Ajuntament de Favara
Plaça Sant Antoni, 1
46614 Favara (València)
Tel: 96 176 90 02 -
96 152 76 10

Fax: 96 176 94 27