Ajuntament Municipi Àrees Administració Actualitat Multimèdia Transparència

 


ALTRES ADMINISTRACIONS


Pagament de tributs Diputació València

Els contribuents dels Ajuntaments que recapta la Diputació poden pagar els seus tributs per Internet. Més informació.

 

Servei PROP de la Generalitat Valenciana

Prestació de Servicis de la Generalitat Valenciana a ciutadans i empreses. Més informació.

 

Cadastre. Oficina Virtual

Comprovació certificats cadastrals, cartografia i dades cadastrals entre altres serveis. Més informació.

 

Administració General de l'Estat

Informació i accés a servicis de l'Administració General de l'Estat. Més informació.

 

Agència Tributària

L'Agència Tributària és l'organisme públic encarregat de la gestió del sistema tributari estatal. Més informació.

 

Tresoreria General Seguretat Social

Gestió/Pagament, Drets, Obligacions i Servicis de la Seguretat Social. Més informació. 
 

Finestreta Única Empresarial

Creació de noves activitats empresarials, servicis integrats de tramitació i assessorament. Més informació. 
 

     

     

     

     

 

 

 

 

Copyright Ajuntament de Favara 2016. Tots els drets reservats.    

 

 

Guia de Carrers
 

Ajuntament de Favara
Plaça Sant Antoni, 1
46614 Favara (València)
Tel: 96 176 90 02 -
96 152 76 10

Fax: 96 176 94 27