Ajuntament Municipi Àrees Administració Actualitat Multimèdia Transparència

 

Equip de Govern de l'Ajuntament de Favara

 

José Francisco Vicedo Molina
Alcalde
 

Atenció a la ciutadania:

  • Amb cita prèvia.

PATRIMONI, PROTOCOL, RÈGIM INTERIOR, FORMACIÓ, OCUPACIÓ, HISENDA, TRANSPARÈNCIA, PARTICIPACIÓ CIUTADANA, RECURSOS HUMANS, AGRICULTURA i MEDI AMBIENT.

 
Sou mensual líquid.- 
Contactar:    alcaldia@favara.es 

COMPROMÍS

 

Isabel Borràs Pastor
1r Tinent d'Alcalde

Atenció a la ciutadania:

  • Amb cita prèvia.

OBRES, SERVEIS MUNICIPALS, CICLE HIDRÀULIC, COMUNICACIÓ, SEGURETAT i CEMENTERI.

 
Sou mensual líquid.- 
Contactar:    isabel.borras@favara.es

COMPROMÍS

 

Juan Bautista Julián Solanes
2n Tinent d'Alcalde

Atenció a la ciutadania:

  • Amb cita prèvia.

JOVENTUT, ESPORTS, FESTES I TRADICIONS, FALLES, CULTURA, TURISME I COMERÇ.

 
Sou mensual líquid.- 
Contactar:  juanba.julian@favara.es

COMPROMÍS

 

Ana Belén Ribes Meliá
3r Tinent d'Alcalde

Atenció a la ciutadania:

  • Amb cita prèvia.

SALUT, GENT GRAN, INFÀNCIA, BENESTAR ANIMAL, BENESTAR SOCIAL, IGUALTAT, EDUCACIÓ.

 
Sou mensual líquid.- 
Contactar: belen.ribes@favara.es

COMPROMÍS

 

 

 

Equip de Govern Municipal 2023

 

12 juliol 2023   Resolució delegacions especials respecte de les diferents àrees o serveis municipals. Expedient núm.: 507/2023

Edicte de l’Ajuntament de Favara sobre acords d’organització i funcionament (1 de juliol de 2019)

Corporació Municipal de Favara 2019-2023

Edicte de l'Ajuntament de FAVARA sobre declaració de béns dels regidors de la legislatura 2019-2023

Edicte de l'Ajuntament de FAVARA sobre declaració de béns dels regidors de la legislatura 2015-2019

 

 

Copyright Ajuntament de Favara 2016. Tots els drets reservats.    

 

 

Guia de Carrers
 


Ajuntament de Favara
Plaça Sant Antoni, 1
46614 Favara (València)
Tel: 96 176 90 02 -
96 152 76 10

Fax: 96 176 94 27