Ajuntament Municipi Àrees Administració Actualitat Multimèdia Transparència

 

Corporació Municipal Ajuntament de Favara 2024

 

María Pilar Sala Fayos
Alcaldessa

Atenció a la ciutadania:
  • Amb cita prèvia.
 
 
 
 

PP

 

Rafael Jaijo Llorens
 Regidor
 

Atenció a la ciutadania:

  • Amb cita prèvia
 
 
 

PP

 

Ester Ciscar Cuñat
Regidora
 

Atenció a la ciutadania:

  • Amb cita prèvia

 

 
 
 

PP

 

María Amparo Fayos Miñana
Regidora

Atenció a la ciutadania:
  • Amb cita prèvia
 
 
 
PP

 

José Francisco Vicedo Molina
Regidor

 

 

 

 
 
Contactar:   

COMPROMÍS

 
Isabel Borràs Pastor
Regidora

 

 

 
S
Contactar: 

COMPROMÍS

 
Juan Bautista Julián Solanes
Regidor

 

 

 
 
Contactar: 

COMPROMÍS

 
Ana Belén Ribes Meliá
Regidor

 

 

 
 
Contactar: 

COMPROMÍS

 
Rafael Aragó Bixquert
Regidor

 
 
 
 

PSOE

 
Marta Balsas García
Regidora

 
 
 
 
 

PSOE

 
Rafael Gisbert Aragó
Regidor

 
 
 
 
 

PSOE

 

23 octubre 2023  Edicte de l'Ajuntament de FAVARA sobre declaració de béns dels regidors de la legislatura 2023-2027

12 juliol 2023   Resolució delegacions especials respecte de les diferents àrees o serveis municipals. Expedient núm.: 507/2023

Edicte de l’Ajuntament de Favara sobre acords d’organització i funcionament (1 de juliol de 2019)

Equip de Govern Municipal de Favara 2019-2023

Edicte de l'Ajuntament de FAVARA sobre declaració de béns dels regidors de la legislatura 2019-2023

Edicte de l'Ajuntament de FAVARA sobre declaració de béns dels regidors de la legislatura 2015-2019

 

 

 

Copyright Ajuntament de Favara 2016. Tots els drets reservats.    

 

 

Guia de Carrers
 

Ajuntament de Favara
Plaça Sant Antoni, 1
46614 Favara (València)
Tel: 96 176 90 02 -
96 152 76 10

Fax: 96 176 94 27