Ajuntament Municipi Àrees Administració Actualitat Multimèdia Transparència

 

Corporació Municipal Ajuntament de Favara 2023

José Francisco Vicedo Molina
Alcalde

Atenció a la ciutadania:
  • Amb cita prèvia.

 

PATRIMONI, PROTOCOL, RÈGIM INTERIOR, FORMACIÓ, OCUPACIÓ, HISENDA, TRANSPARÈNCIA, PARTICIPACIÓ CIUTADANA, RECURSOS HUMANS, AGRICULTURA i MEDI AMBIENT.

 
Sou mensual líquid.- 
Contactar:    alcaldia@favara.es 

COMPROMÍS

 
Isabel Borràs Pastor
1r Tinent d'Alcalde

Atenció a la ciutadania:
  • Amb cita prèvia.

OBRES, SERVEIS MUNICIPALS, CICLE HIDRÀULIC, COMUNICACIÓ, SEGURETAT i CEMENTERI.

 
Sou mensual líquid.- 
Contactar:  isabel.borras@favara.es

COMPROMÍS

 
Juan Bautista Julián Solanes
2n Tinent d'Alcalde

Atenció a la ciutadania:
  • Amb cita prèvia.

JOVENTUT, ESPORTS, FESTES I TRADICIONS, FALLES, CULTURA, TURISME I COMERÇ.

 
Sou mensual líquid.- 
Contactar:  juanba.julian@favara.es

COMPROMÍS

 
Ana Belén Ribes Meliá
3r Tinent d'Alcalde

Atenció a la ciutadania:
  • Amb cita prèvia.

SALUT, GENT GRAN, INFÀNCIA, BENESTAR ANIMAL, BENESTAR SOCIAL, IGUALTAT, EDUCACIÓ.

 
Sou mensual líquid.- 
Contactar:  belen.ribes@favara.es

COMPROMÍS

 
María Pilar Sala Fayos
Regidora

 
 
 
 
 

PP

 
Rafael Jaijo Llorens
 Regidor

 
 
 
 

PP

 
Ester Ciscar Cuñat
Regidora

 
 
 
 

PP

 
María Amparo Fayos Miñana
Regidora

 
 
 
 
PP
 
Rafael Aragó Bixquert
Regidor

 
 
 
 

PSOE

 
Marta Balsas García
Regidora

 
 
 
 
 

PSOE

 
Rafael Gisbert Aragó
Regidor

 
 
 
 
 

PSOE

 

23 octubre 2023  Edicte de l'Ajuntament de FAVARA sobre declaració de béns dels regidors de la legislatura 2023-2027

12 juliol 2023   Resolució delegacions especials respecte de les diferents àrees o serveis municipals. Expedient núm.: 507/2023

Edicte de l’Ajuntament de Favara sobre acords d’organització i funcionament (1 de juliol de 2019)

Equip de Govern Municipal de Favara 2019-2023

Edicte de l'Ajuntament de FAVARA sobre declaració de béns dels regidors de la legislatura 2019-2023

Edicte de l'Ajuntament de FAVARA sobre declaració de béns dels regidors de la legislatura 2015-2019

 

 

 

Copyright Ajuntament de Favara 2016. Tots els drets reservats.    

 

 

Guia de Carrers
 

Ajuntament de Favara
Plaça Sant Antoni, 1
46614 Favara (València)
Tel: 96 176 90 02 -
96 152 76 10

Fax: 96 176 94 27