Ajuntament Municipi Àrees Administració Actualitat Multimèdia Transparència

Corporació Municipal Ajuntament de Favara

Oro Azorín Canet
Alcaldessa

Atenció a la ciutadania:
  • Amb cita prèvia.

 

Transparència, Formació, Ocupació, Educació, Hisenda i Personal.
 

Representant titular en la MANCOMUNITAT DE LA RIBERA BAIXA

Representant titular en la COMUNITAT D'USUARIS DEL XÚQUER

Representant titular en el CONSELL ESCOLAR CEIP "FÈLIX OLMOS"

Representant vocal en el CONSORCI DE RESIDUS RIBERA-VALLDIGNA

Retribució mensual.-  700 €
Contactar:    alcaldia@favara.es  /  651 492 456

COMPROMÍS

 
José Francisco Vicedo Molina
1 tinent d'Alcalde

Atenció a la ciutadania:
  • Amb cita prèvia.
Festes i tradicions, Cultura, Joventut i Seguretat vial

 

Representant vocal del CONSORCI PROVINCIAL DE BOMBERS
Retribució mensual.-  700 €
Contactar:  jose.vicedo@favara.es

COMPROMÍS

 
Isabel Borràs Pastor
2 tinent d'Alcalde

Atenció a la ciutadania:
  • Amb cita prèvia.
Urbanisme, Cicle hidràulic, Agricultura, Serveis municipals i Comunicació.

 

Representant titular en la MANCOMUNITAT D'ALBALAT-POLINYA

Representant suplent en la COMUNITAT D'USUARIS DEL XÚQUER

Retribució mensual.-  700 €
Contactar:  isabel.borras@favara.es

COMPROMÍS

 
María José Malonda Pérez
3 tinent d'Alcalde

Atenció a la ciutadania:
  • Amb cita prèvia.
Gent Gran, Igualtat, Benestar social, Salut i Participació ciutadana.

Representant suplent en el CONSELL ESCOLAR CEIP "FÈLIX OLMOS"

Representant vocal en la MANCOMUNITAT D'ALBALAT-POLINYA

Retribució mensual.-  700 €
Contactar:  mjose.malonda@favara.es

COMPROMÍS

 
Arturo Gabriel Escrig Catalá
Regidor

Atenció a la ciutadania:
  • Amb cita prèvia.
Turisme, Patrimoni, Esports, Medi ambient i Comerç.

Representant suplent en la MANCOMUNITAT DE LA RIBERA BAIXA

Representant titular del CONSORCI PROVINCIAL DE BOMBERS

Representant titular en el CONSORCI DE RESIDUS RIBERA-VALLDIGNA

Retribució mensual.-  700 €
Contactar: 

COMPROMÍS

 
Pedro Juan Victoria Miñana
 Regidor

 
 
 
 

PP

 
Amparo Fayos Miñana
Regidora

 
 
 
 

PP

 
Esther Ciscar Cuñat
Regidora

 
 
 
 
PP
 
María Trinidad Sala Almiñana
Regidora

 
 
 
 
PP
 
Rafael Gisbert Aragó
Regidor

 
 
 
 
 

PSOE

 
Isabel Morató Aragó
Regidora

 
 
 
 
 

PSOE

 

Edicte de l’Ajuntament de Favara sobre acords d’organització i funcionament (1 de juliol de 2019)

Equip de Govern Municipal de Favara 2019-2023

Edicte de l'Ajuntament de FAVARA sobre declaració de béns dels regidors de la legislatura 2019-2023

Edicte de l'Ajuntament de FAVARA sobre declaració de béns dels regidors de la legislatura 2015-2019

 

 

 

Copyright Ajuntament de Favara 2016. Tots els drets reservats.    

 

 

Guia de Carrers
 

Ajuntament de Favara
Plaça Sant Antoni, 1
46614 Favara (València)
Tel: 96 176 90 02 -
96 152 76 10

Fax: 96 176 94 27