Agricultura Aigua Cultura Esports Festes Formació Igualtat Gent Gran Medi Ocupació Patrimoni Sanitat Serveis Turisme Urbanisme

 

Contractació Administrativa

Descripció Observacions

27 de desembre de 2016. Document de formalització del contracte d'obres, tramitació urgent, per procediment negociat sense publicitat. "Adecuació parc de "les Oliveres" i parc "Ausias March". IFS 2016

Contracte

6 d'abril de 2016. Document de formalització del contracte de concesió del servici d'explotació del "bar Casa de la Cultura". Expedient 20/2016.

Contracte

5 de febrer de 2016. Document de formalització del contracte d'obres, tramitació urgent, per procediment negociat sense publicitat. "Reforma i adecuació de parcs i jardins" IFS 2015

Contracte

Contracte de manteniment del equips informàtics de l'ajuntament de Favara.

Veure-ho

Contracte administratiu de serveis per a la prestació del servei de neteja d'edificis i dependències municipals de l'ajuntament de Favara. Expedient nº- 102/2014.

Condicions
Contracte

Resolució d'alcaldia nº 253/2011 per la qual s'acorda la concertació d'operació d'arrendament, en la modalitat de rènting, d'un vehicle furgó amb l'entitat "banc santander".

Veure-ho

     

     

     

     

     
 

 

 

 

 

Tornar a la pàgina d'inici

 

Copyright Ajuntament de Favara 2016. Tots els drets reservats.    

 

 

Guia de Carrers
 


Ajuntament de Favara
Plaça Sant Antoni, 1
46614 Favara (València)
Tel: 96 176 90 02   Fax: 96 176 94 27