Agricultura Aigua Cultura Esports Festes Formació Igualtat Gent Gran Medi Ocupació Patrimoni Sanitat Serveis Turisme Urbanisme

 

Ordenances  fiscals

0 Ordenança general de recaptació.
1 Aigua potable.
2 Clavegueram
3 Obertura d'establiments i comunicació ambiental.
4 Cementeri.
5 Expedició de documents administratius.
6 Impost sobre activitats econòmiques IAE.
7 Impost sobre béns immobles IBI.
8 Impost de construccions, instal.lacions i obres.
9 Impost sobre l'increment del valor del terreny de naturalesa urbana (plusvàlua).
10 Impost de vehicles de tracció mecànica.
11 Llicència urbanística.
12 Ocupació de domini públic.
13 Prestació de servei de l'escoleta d'estiu.
14 Prestació de servei d'assistència i estada en guarderia infantil. DEROGADA
15 Recollida del fem.
16 Servei de menjador de l'escoleta infantil.
17 Tinença d'animals potencialment perillosos.
18 Utilització de piscines, instal.lacions esportives i altres serveis anàlegs.
19 Veu pública
20 Taxa per atorgament de Llicències municipals d'ocupació d'edifici.

 

Tornar a la pàgina d'inici
 

Copyright Ajuntament de Favara 2016. Tots els drets reservats.    

 

 

Guia de Carrers
 


Ajuntament de Favara
Plaça Sant Antoni, 1
46614 Favara (València)
Tel: 96 176 90 02   Fax: 96 176 94 27